Ekshumacje

ekshumacje

Wykwalifikowani pracownicy Zakładu Pogrzebowego MADAR z Warszawy oferują profesjonalną pomoc przy ekshumacji. Zajmujemy się zarówno procedurami formalno-urzędowymi koniecznymi przed jej wykonaniem, jak i samym jej przeprowadzeniem.
Ekshumacje mogą odbyć się za zezwoleniem jednego z dwóch organów: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego – w zależności od miejsca, w którym planowane jest wydobycie ciała lub szczątków Osoby Zmarłej z grobu.

Z prośbą o wykonanie ekshumacji mogą wystąpić osoby uprawnione do pochowania zwłok, które uzyskały na to odpowiednie pozwolenie od właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Ekshumacja może także odbyć się na zarządzenie prokuratora lub sądu.

Osoby które mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację to:

  • małżonek osoby zmarłej,
  • krewni zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
  • krewny w linii bocznej – do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa,
  • osoba, która zobowiązuje się w sposób dobrowolny do pochowania zwłok Zmarłego

 

Ekshumację zwłok można przeprowadzić w sposób zwyczajny między 16 października a 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. O ekshumacji w innych terminach podejmuje decyzję właściwy organ sanitarny, który też dokonuje zawsze nadzoru nad prawidłowym jej przebiegiem.

Zakład Pogrzebowy MADAR w Warszawie odznacza się wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu procedur ekshumacji. Muszą się one zawsze odbywać z zachowaniem odpowiednich warunków oraz przy użyciu właściwych narzędzi, jak również środków ochronnych. Zapewniamy Państwa, że zlecone nam ekshumacje są zawsze dokonywane w odpowiednich warunkach, z poszanowaniem dla ciała bądź szczątków Osoby ekshumowanej. Bierzemy na siebie odpowiedzialność nie tylko za wydobycie Zmarłego z dotychczasowego grobu, ale także za pochowanie go w grobie wskazanym przez Rodzinę bądź odpowiedzialne osoby. Zapewniamy także odpowiednie akcesoria pogrzebowe, konieczne w takich okolicznościach – jak np. skrzynie ekshumacyjne, trumny czy urny.