Kremacja zwłok

kremacje

Spopielanie zmarłych – czyli kremacja – jest obecnie coraz bardziej powszechnym zwyczajem pogrzebowym. Na ten stan rzeczy ma wpływ wiele czynników. Jednak niezależnie od czynników wybór kremacji jako formy pogrzebu musi być jasno określony i wyrażony przez samego Zmarłego oraz potwierdzony przez Rodzinę.

Zakład Pogrzebowy MADAR z Warszawy zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi zarówno z procesem kremacji, ustaleniem terminu, jak i wyborem, potwierdzeniem i przygotowaniem miejsca spoczynku prochów.

Proces kremacji przeprowadzany jest na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z protokołem kremacji. Urna może być pochowana wedle życzenia Rodziny. Dozwolony jest pochówek w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym, w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy otrzymuje osoba lub instytucja, która poniosła koszty pogrzebu. Warto pamiętać, że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której ów zasiłek przysługuje.