Formalności

formalności pogrzebowe

Śmierć Bliskiej Osoby jest wydarzeniem, które nie tylko napełnia smutkiem, ale potrafi również sparaliżować zdolność do działania. Wielokrotnie, rozmawiając z Rodzinami Osób Zmarłych, przekonywaliśmy się o tym. Dlatego, pragnąć wyjść Państwu naprzeciw w tych trudnych momentach, chcemy poinformować i zapewnić, że rozpoczynając organizację pogrzebu wystarczy upoważnić zakład pogrzebowy do załatwienia wszelkich formalności oraz całości pogrzebu.

Z Państwa życzenia i upoważnienia bierzemy wszystkie sprawy urzędowe na swoje barki, a także – aby zminimalizować ilość procedur formalnych – dajemy możliwość skorzystania z upoważnienia Zakładu Pogrzebowego MADAR do odbioru zasiłku pogrzebowego z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również KRUS, MSWiA i WBE. To pozwoli na bezgotówkowe rozliczenie pogrzebu, co znacznie upraszcza wszelkie działania.

W większości pogrzebów przez nas organizowanych w pełni mieścimy się w kwocie zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS oraz inne instytucje. Ponieważ kwota zasiłku jest wyliczana co kwartał i ogólnie dostępna do wiadomości zainteresowanych, łatwo rozliczyć się wówczas z Rodziną już tylko różnicą kwoty.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu i od 2011 roku wynosi 4000 złotych.